Szczegóły

Tytuł artykułu

Modeling the dynamic operation of a small fin plate heat exchanger – parametric analysis

Tytuł czasopisma

Archives of Thermodynamics

Rocznik

2015

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Committee on Thermodynamics and Combustion of the Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 1231-0956 ; eISSN 2083-6023

DOI

10.1515/aoter-2015-0023

×