Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja książki Jerzego Witolda Wiśniewskiego pt. „Correlation and Regressionof Economic Qualitative Features”, wydanej przez Lambert Academic Publishing,Saarbrücken, 2013

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×