Szczegóły

Tytuł artykułu

Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własnościw statystycznej analizie wielowymiarowej

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×