Details

Title

Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własnościw statystycznej analizie wielowymiarowej

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2014

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372
×