Details

Title

Badanie dynamicznych zależności pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzorcem przewag komparatywnych w polskiej gospodarce

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2014

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372
×