Szczegóły

Tytuł artykułu

Kilka uwag do artykułu J. Szanduły pt. „Uwagi do unitaryzacjizmiennych w referencyjnym systemie granicznym”

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×