Details

Title

Badanie ubóstwa z zastosowaniem nieparametrycznej estymacji funkcji przeżycia dla zdarzeń powtarzających się

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2015

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372
×