Szczegóły

Tytuł artykułu

Badanie konkurencyjności handlu zagranicznego w ujęciu dynamicznym na przykładzie Polski

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×