Szczegóły

Tytuł artykułu

Środki sektora finansów publicznych w Polsce w latach 1990-2010

Tytuł czasopisma

Przyszłość. Świat - Europa - Polska

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Identyfikator

ISSN 1895-0949

×