Szczegóły

Tytuł artykułu

Implementation of Gravity Model to Estimation of Transportation Market Shares

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2010

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×