Details

Title

Strategia „Energia 2020” w procesie konsultacji społecznych na tle ekonomicznych wyzwań Unii Europejskiej

Journal title

Przyszłość. Świat - Europa - Polska

Yearbook

2011

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Identifier

ISSN 1895-0949
×