Szczegóły

Tytuł artykułu

Najważniejsze zagrożenia dla Polski

Tytuł czasopisma

Przyszłość. Świat - Europa - Polska

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Identyfikator

ISSN 1895-0949
×