Szczegóły

Tytuł artykułu

Method of track vertical stiffness estimation based on experiment

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2010

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×