Szczegóły

Tytuł artykułu

Kryzys uczenia się - czy problem współczesnej edukacji?głos w dyskusji

Tytuł czasopisma

Przyszłość. Świat - Europa - Polska

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Identyfikator

ISSN 1895-0949
×