Szczegóły

Tytuł artykułu

On Estimation of Residual Stresses in Rails Using Shake-Down Based Method

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2010

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×