Szczegóły

Tytuł artykułu

The Simulation of Vibrations of Railway Beam Bridges in the Object-oriented Environment Delphi

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2010

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×