Szczegóły

Tytuł artykułu

Formal Notation of a Logistic System Model Taking into Consideration Cargo Stream Transformations<br />Formalizacja zapisu modelu systemu logistycznego z uwzględnieniem przekształceń strumieni ładunków

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×