Details

Title

Formal Notation of a Logistic System Model Taking into Consideration Cargo Stream Transformations<br />Formalizacja zapisu modelu systemu logistycznego z uwzględnieniem przekształceń strumieni ładunków

Journal title

Archives of Transport

Yearbook

2011

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identifier

ISSN 0866-9546
×