Szczegóły

Tytuł artykułu

Evaluation of the Liquid Fuel Spray Parameters Based on Experimental Research and Numerical Simulation for the Piezoelectric Injectors<br />Wyznaczanie parametrów strugi paliwa ciekłego na podstawie badan eksperymentalnych i symulacyjnych dla wtryskiwaczy piezoelektrycznych

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×