Szczegóły

Tytuł artykułu

Integrated Computer System of Management in Logistics<br />Zintegrowany system informatyczny zarządzania w logistyce

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×