Szczegóły

Tytuł artykułu

Exhaust Emissions Measured Under Real Traffic Conditions from Vehicles Fitted with Spark Ignition and Compression Ignition Engines<br />Badania emisji związków toksycznych spalin w warunkach rzeczywistej eksploatacji w ruchu drogowym z samochodów wyposażonych w silniki ZI i ZS

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×