Szczegóły

Tytuł artykułu

Modelling and Predicting Sound Level Around Selected Sections of Motorway A2<br />Modelowanie i prognozowanie poziomu dźwięku w otoczeniu wybranego odcinka autostrady A2

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×