Details

Title

Ocenawpływu działalności górniczej na środowisko – tendencje zmian

Journal title

Przyszłość. Świat - Europa - Polska

Yearbook

2014

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Identifier

ISSN 1895-0949
×