Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis of Efficiency of Pilot's Behavior in Condition of Visual Illusion of False Horizon<br>Analiza Efektywności Zachowania Pilotów pod Wpływem Złudzenia Fałszywego Horyzontu

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identyfikator

ISSN 0081-685X
×