Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of Wavelet Transform into Precise Localization of Railway Rail Edges in Visual Diagnostic of Track<br>Zastosowanie transformaty falkowej do precyzyjnego określania krawędzi szyn dla celów diagnostyki wizyjnej toru

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546

×