Szczegóły

Tytuł artykułu

The Role of Rumination in Susceptibility of Learned Helplessness<br>Rola Myślenia Ruminacy Jnego w Podatności na Wyuczoną Bezradność

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identyfikator

ISSN 0081-685X

×