Szczegóły

Tytuł artykułu

Uwaga Ekstensywna. Model Ekstensywności vs. Intensywności Uwagi<br>Extensive Attention. Model of Extensiveness vs. Intensiveness of Attention

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identyfikator

ISSN 0081-685X
×