Szczegóły

Tytuł artykułu

Transportation Telematics Systems Operation Efficiency Modeling<br>Modelowanie efektywności eksploatacyjnej systemów telematyki transportu

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546

×