Szczegóły

Tytuł artykułu

Ekstensywny i Intensywny Tryb Przeszukiwania Pola Percepcyjnego a Konsekwencje Automatyzacji Czynności<br>Extensive and Intensive Mode of Visual Search and Consequences of Automatization

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Warsaw School of Social Sciences and Humanities ; Committee of Psychology PAS

Identyfikator

ISSN 0081-685X
×