Details

Title

Temperament a efektywność radzenia sobie z chorobą. mediująca rola oceny poznawczej i strategii zaradczych

Journal title

Psychological Studies

Yearbook

2011

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Warsaw School of Social Sciences and Humanities ; Committee of Psychology PAS

Identifier

ISSN 0081-685X
×