Szczegóły

Tytuł artykułu

Temperament a efektywność radzenia sobie z chorobą. mediująca rola oceny poznawczej i strategii zaradczych

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Warsaw School of Social Sciences and Humanities ; Committee of Psychology PAS

Identyfikator

ISSN 0081-685X
×