Szczegóły

Tytuł artykułu

Intelligence and parallel versus sequential organization of information processing in analogical reasoning

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2011

Numer

No 5

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Warsaw School of Social Sciences and Humanities ; Committee of Psychology PAS

Identyfikator

ISSN 0081-685X
×