Szczegóły

Tytuł artykułu

Safety Management of Complex Airborne and Seaborne Technical Objects

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×