Szczegóły

Tytuł artykułu

Samotność w świetle teorii przywiązania Samotność w świetle teorii przywiązania<br>Loneliness in the Context of Attachment Theory

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identyfikator

ISSN 0081-685X
×