Details

Title

Stresory w pracy a zachowania nieproduktywne. pośrednicząca rola negatywnego afektu w pracy, przywiązania organizacyjnego i zaangażowania w pracę

Journal title

Psychological Studies

Yearbook

2012

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identifier

ISSN 0081-685X
×