Szczegóły

Tytuł artykułu

Regulacja nastroju w leku i depresji doniesienie z badań

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identyfikator

ISSN 0081-685X
×