Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ jakości przywiązania na psychologiczne konsekwencje doświadczenia wykorzystania seksualnego

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identyfikator

ISSN 0081-685X
×