Details

Title

Typ regulacji działania a skuteczność i wytrwałość: wpływ siły woli oraz kontekstu sytuacyjnego

Journal title

Psychological Studies

Yearbook

2012

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identifier

ISSN 0081-685X
×