Details

Title

Efekt wzmocnionej autoafirmacji – wzrost odporności na dezinformację wskutek autoafirmacji wzmocnionej pozytywną informacją zwrotną

Journal title

Psychological Studies

Yearbook

2012

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Warsaw School of Social Sciences and Humanities ; Committee of Psychology PAS

Identifier

ISSN 0081-685X
×