Szczegóły

Tytuł artykułu

KWESTIONARIUSZ INKLINACJI AUTONARRACYJNEJ(IAN-R) – POMIAR SKŁONNOŚCI DO NARRACYJNEGOOPRACOWYWANIA I RELACJONOWANIA DOŚWIADCZENIA

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identyfikator

ISSN 0081-685X
×