Details

Title

ALOKACJA ZASOBÓW UWAGIPODCZAS PRZETWARZANIA KOMUNIKATU MEDIALNEGO.BADANIA MÓZGOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH

Journal title

Psychological Studies

Yearbook

2013

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Warsaw School of Social Sciences and Humanities ; Committee of Psychology PAS

Identifier

ISSN 0081-685X
×