Szczegóły

Tytuł artykułu

Simulation Analysis of CO2 Emission for Different Land Use Development Schemes

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×