Szczegóły

Tytuł artykułu

Prewencyjne ingerencje cenzorskie w „Tygodniku Powszechnym” na przełomie lat 40. i 50.

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2011

Numer

No 1-2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×