Details

Title

Calculation method of branch reactances in an electrical network using short circuit values<br>Metoda obliczania reaktancji galęzi sieci elektroenergetycznej w oparciu o wartości prądów zwarciowych

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2011

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X
×