Szczegóły

Tytuł artykułu

Problematyka prasoznawcza i czasopiśmiennicza na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: ,,Niewygodne dla władzy. Ograniczenia wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2011

Numer

No 1-2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×