Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Wolność a/i odpowiedzialność. Problemy funkcjonowania współczesnych mediów”

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2011

Numer

No 1-2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×