Szczegóły

Tytuł artykułu

,,350 lat prasy polskiej 1661–2011” Konferencja naukowa Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie i Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Małopolskiej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Dietla

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2011

Numer

No 1-2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×