Details

Title

Influence of electric power generation structure on frequency control — mathematical modelling<br>Wpływ struktury wytwarzania energii elektrycznej na regulację automatyczną częstotliwości — modelowanie matematyczne

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2011

Numer

No 3 - 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X
×