Szczegóły

Tytuł artykułu

Change of mechanical properties of coal during subsequent combustion phases<br>Zmiana własności mechanicznych węgla w kolejnych etapach procesu spalania

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2011

Numer

No 3 - 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×