Szczegóły

Tytuł artykułu

Selected methods to reduce energy consumption of carbon capture and storage installation in ultra-supercritical power plant<br>Wybrane sposoby zmniejszenia energochłonności instalacji w supernadkrytycznym bloku węglowym

Tytuł czasopisma

Archiwum Energetyki

Rocznik

2011

Numer

No 3 - 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identyfikator

ISSN 0066-684X
×